Afscheid Bep Visscher

Bep Visscher neemt na 30 jaar afscheid als spelend lid van mandolineorkest Estrellita

Bep Visscher-Verdonk heeft er na 30 jaar voor gekozen om te gaan stoppen met het spelen in het mandolineorkest Estrellita. De laatste repetitie voordat de zomervakantie begon, kwam zij luisteren. Natuurlijk werd er een plek ingeruimd om stil te staan bij het einde van het lidmaatschap van Bep. Aan het eind van de repetitie gingen de deuren open en daar kwamen de oud-voorzitter en voorzitter van Estrellita, de voorzitter van het NVMO en de familie van Bep binnen. Bep was buitengewoon verrast toen ze bekenden zag en de tranen schoten in haar ogen. De familie en het orkest wisten van deze speciale huldiging, maar hadden het geheim gehouden voor Bep.

‘Als jong kind nam Bep de mandoline ter hand, en creëerde daarmee een levenslange band’. Dit was de begin zin van het gedicht dat werd voorgedragen namens het orkest. Muziek heeft altijd in belangrijke rol gespeeld in haar familie. Haar broer Jan en Gé Verdonk waren ook actief in de muziekwereld. Op haar 9e jaar kreeg zij haar eerste mandoline en les van haar broer Jan Verdonk. Bep heeft lange tijd in mandoline orkest Aeoline gespeeld als concertmeester. Hier was zij 55 jaar lid. Via het NVMO werd de link met Estrellita gelegd. Bep stond niet altijd op de voorgrond, maar ze heeft zich 30 jaar lang ingezet voor het orkest. Iedere zondag reed zij vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel naar Molenschot om te spelen. Daarnaast heeft ze zich samen met haar man Bas Visscher ingezet op de  Molenschotse kermis om als vrijwilliger geld in te zamelen voor Estrellita. 25 jaar lang kwam Bep ook naar seminars van het NVMO. Studiedagen en concertreizen, Bep was er altijd bij. De laatste jaren ook samen met haar kleindochter Laura.

‘Waar je ook zit Bep, we weten dat jij bij ons hoort’. En dat heeft het orkest met deze middag dubbel en dwars geuit. Naast het mooie gedicht namens het orkest, sprak Benny de volgende woorden uit: ‘Met pijn in ons hart maar met ontzettend veel respect gaan we afscheid nemen van jou als spelend lid, maar verwelkomen we jou als erelid’. Er is een plakkaat en een oorkonde overhandigd. Ze is overweldigd met bloemen, kaarten en bedankjes. Cor, de voorzitter van het NVMO, is ook langs geweest en heeft Bep toegesproken. Namens het verbond heeft hij een legpenning en een bos bloemen overhandigd. Bep zal de mandoline en het orkest Estrellita voor altijd een warm hart blijven toedragen.