Vier jubilarissen in het zonnetje

Op 14 oktober j.l. was de gymzaal van de Molenwiek in Molenschot gevuld met mandolinekoffers, gitaren, mandola’s en contrabassen. Het orkest had haar leden uitgenodigd voor de jaarlijkse studiedag, gecombineerd met de huldiging van de jubilarissen. Er werd uitvoerig aandacht besteed aan de verdere voorbereiding en verfijning van zowel het programma van het concert op 2 december in Antwerpen als ons jaarlijks kerstconcert op 17 december in Molenschot. Tijdens het eerste pauze-moment werden de leden verrast met gebak vanwege het feit dat het orkest dit jaar 65 jaar bestaat. Dat betekent dan ook dat Rica Boemaars dit jaar 65 jaar lid is van Estrellita. Orkestrepetities werden afgewisseld met een lunch en partijrepetities om aan het einde van de dag af te sluiten met een buffet en de huldiging. Voorzitter Piet Oostvogels gaf de jubilarissen, Peter Elshout en Ria Hoogendijk, 50 jaar lid en Ineke Roozendaal en John Cas, 25 jaar lid een bij hun jubileum passend cadeau en natuurlijk een mooie bos bloemen. Voor iedere jubilaris had de huisdichter Maryse van Rie wederom persoonlijke gedichten gemaakt, waarbij uiteraard diverse hilarische momenten uit de rijke Estrellita-geschiedenis werden gememoreerd en als het ware weer werden herbeleefd.

Tot slot namens het gehele orkest veel dank aan de vrijwilligers van de Molenwiek, die zich wederom hebben ingezet om deze dag te laten slagen!

Rica krijgt bloemen omdat ze al 65 lid van het orkest is
Benny te midden van de vier jubilarissen
Cees, onze erevoorzitter deze week 50 jaar getrouwd. Van alles te vieren!